Blog

KRİSTALİZE KATKI İLE GEÇİRİMSİZ BETON ELDE ETME

Türkiye nüfusunun yaklaşık %90’ı deprem kuşağı üzerinde yaşamaktadır. Depremlerin neden olabileceği can ve mal kaybını önlemek için depreme dayanıklı, güvenilir ve sürdürülebilir yapılar elde etmek, kuşkusuz her mühendisin temel ilkesidir. Deprem sonrasında yapılan araştırmalar da göstermektedir ki yapılarda hasara yol açan en büyük etkenlerden biri de donatı korozyonudur. Korozyona uğrayan donatının en fazla 30 sene sonra taşıma kapasitesini yitirdiği yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Donatı korozyonunun önlenmesi için yapılması gereken en etkili önlem su yalıtımıdır. Her ne kadar yapının suya maruz tüm mahalleri (çatı, mutfak, banyo, tuvalet) yaşam konforunu etkilese de belki de geri dönüşü olmayan tek bölge temel ve toprak altı perdeleridir. Çünkü bu bölgede oluşabilecek korozyon direkt olarak taşıyıcı sistemi etkileyeceğinden ileride çok büyük sıkıntılara yol açabilir.

 

TANK İZOLASYONU

Hammadde kaynakları, yakıtlar ve nihai ürünlerin depolanması, hemen hemen tüm endüstri alanlarında kritik öneme sahiptir. Genellikle büyük tanklar hammaddeler, yakıtlar ve nihai ürünler için kullanılır. Küçük tanklar veya kaplar ise geçici olarak (yarı) mamüllerin depolanması için kullanılır. Depolanan malzemenin korunması ve üretim sürecinin kararlılığı ve emniyetinin sağlanması için tankın içindeki sıcaklığı belirli sıcaklık sınırları arasında tutmak son derece önemlidir. Tankları belirli sıcaklık aralıklarında tutmak için kullanılan başlıca yöntem izolasyondur. Ayrıca ısı izleme (heat tracing) sistemleri ile de bu sıcaklık kontrolleri desteklenmektedir.

 

ENDÜSTRİYEL PROJE YAPIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Endüstriyel tesis kurulum projeleri kapsamında yürütülen yapım işlerinin yapısı gereği yüksekte çalışmayı ve buna bağlı riskleri içerisinde barındırdığı bir gerçektir. İş güvenliği uygulamalarında yüksekte ve yüksekten yapılan çalışmalar taşıdığı kaza riskleri ile birlikte büyük önem arz etmektedir. 

 

PANEL KALIP SİSTEMİ

Durmaksızın gelişen ve küreselleşen dünyamızda kuşkusuz insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri barınma ihtiyacıdır. Ülkemizde de son 15 yıla baktığımız zaman, inşaat sektörü neredeyse var olan mevcut yapı sayısını üç katına çıkartmıştır. Bu 15 yıl içerisinde konut, endüstriyel tesis, köprü, baraj, havaalanı vb gibi bir çok alanda eserler tamamlandı. Özellikle konut sektöründe birçok yapı yapılmış, yapılmaya da devam etmektedir. Bu gelişim ve değişim karşısında en önemli unsurlardan biri de yapının hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıdır.

 

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ELEKTRİKLİ ISI İZLEME UYGULAMALARI - ELECTRIC HEAT TRACING

Endüstriyel tesislerdeki muhtelif ekipmanlara ve/veya boru hatlarına çeşitli sebeplerle ısı kayıplarını önlemek adına izolasyon uygulamaları sıklıkla yapılır. İşletmenin normal koşullarda çalışırken ısı kayıplarını önleyen bu izolasyon sistemleri anormal koşullarda refakat ısıtma hatları ile desteklenirler. Gerek proses sürekliliğini sağlamak adına akışkanı ısıtmak için gerekse ekstrem iklim koşullarında donmayı önlemek bu sayede de ekipmanı veya hattı zarar görmekten korumak için bu destek ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Geçmişte tercih edilen buharlı refakat hatları hem kurulum maliyetlerinin yüksek oluşu hem de kompleks bakım onarım gereksinimlerinden kaynaklanan ciddi dezavantajları sebebiyle günümüzde pek tercih edilmemektedir.  Maliyet ve verimlilik anlamında buharlı refakat hatlarına oranla çok daha ekonomik olan elektrikli ısı izleme (electric heat-tracing) uygulamaları günümüzde sıklıkla tercih edilen yöntem olmuştur.

 

PANEL KALIP SİSTEMİ

Durmaksızın gelişen ve küreselleşen dünyamızda kuşkusuz insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri barınma ihtiyacıdır. Ülkemizde de son 15 yıla baktığımız zaman, inşaat sektörü neredeyse var olan mevcut yapı sayısını üç katına çıkartmıştır. Bu 15 yıl içerisinde konut, endüstriyel tesis, köprü, baraj, havaalanı vb gibi bir çok alanda eserler tamamlandı. Özellikle konut sektöründe birçok yapı yapılmış, yapılmaya da devam etmektedir. Bu gelişim ve değişim karşısında en önemli unsurlardan biri de yapının hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıdır.

 

ENDÜSTRİYEL PROJE YAPIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Endüstriyel tesis kurulum projeleri kapsamında yürütülen yapım işlerinin yapısı gereği yüksekte çalışmayı ve buna bağlı riskleri içerisinde barındırdığı bir gerçektir. İş güvenliği uygulamalarında yüksekte ve yüksekten yapılan çalışmalar taşıdığı kaza riskleri ile birlikte büyük önem arz etmektedir.